Groene Gezonde Verbinding

Het programma de Groene Gezonde Verbinding biedt kansen om op een andere manier te werken aan betere leerprestaties. Op school doe je bijvoorbeeld mee aan een beweegprogramma, leer je koken, kies je voor gezondere traktaties, eet je om 10:00 uur lekker fruit en ontdek je zo een leefstijl waarmee je voor een gezonde toekomst kiest. Buiten schooltijd zijn er activiteiten als meewerken in de moestuin en sport & spel.

Samen met professionals van TIO, Accare, GGD Flevoland, De Schoor en Stad & Natuur, werken kinderen en ouders een langere periode aan resultaten met een blijvend effect. Want nĂș investeren in een gezonde leefstijl is plezier voor de rest van je leven.

Schoolpleinen  |   Fittest  |   GO!   |   Fruit |  Moestuinen

Nieuws

Geen nieuws in deze lijst: