17 maart 2020

Het kabinet zet in op de preventie van onbedoelde zwangerschappen. Eén van de maatregelen was een subsidieregeling, waarmee scholen worden ondersteund om kinderen te informeren over gezonde relaties, veilig vrijen en zwangerschap, maar ook over diversiteit en het stellen van grenzen. Drie Almeerse scholen hebben deze subsidie aangevraagd en eind december te horen gekregen dat deze is toegekend.

Het is belangrijk al op jonge leeftijd te beginnen met informeren over deze onderwerpen. Pro Almere (locatie Bachweg), Aventurijn en OBS Odyssee gaan de komende 1,5 jaar zorgen dat dit onderwerp een plek krijgt in het onderwijs en het beleid van de school.  Naast financiële ondersteuning worden de scholen inhoudelijk begeleid door de Gezonde School adviseurs van de GGD.