Mentale gezondheid is het vermogen door kinderen en jongeren om te kunnen omgaan met uitdagingen, stress en druk.

Steeds meer wordt duidelijk dat jongeren die weerbaar zijn beter ‘nee’ kunnen zeggen tegen verleidingen als roken, drinken en ongezond eten. Jongeren die weerbaar zijn, zijn ook minder vaak slachtoffer van pesten en zij kunnen beter omgaan met keuzes rondom seks.

Doel

We gaan met partners de huidige stand van zaken inventariseren en verkennen waar de prioriteit moet liggen.