Sinds 2014 is Almere één van de Nederlandse JOGG-gemeenten. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Het is een beweging waarbij iedereen in een wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren aantrekkelijk te maken. Lees op deze pagina meer over onze lokale aanpak.

Almere werkt aan een uniforme werkwijze met Aanpak Gezond Gewicht Almere

Logo Aanpak Gezond Gewicht

 

Sinds 2016 neemt Almere ook deel aan het landelijke proeftuinenproject ‘Integrale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ van Care for Obesity. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende partijen uit het sociaal- en zorgdomein. In 2017 zijn de initiatieven en activiteiten van de samenwerkende partijen gebundeld in een uniforme aanpak: Aanpak Gezond Gewicht Almere.

De Aanpak Gezond Gewicht Almere is onderverdeeld in twee actielijnen:

 1. Collectieve preventie - gezonde leefstijl voor ieder kind. We werken onder andere met de Gezonde School- en de Gezonde Sportvereniging-aanpak.
 2. Ketenaanpak overgewicht kinderen – tijdige signalering en passende ondersteuning en begeleiding van kinderen met een ongezond gewicht.

Ketenaanpak overgewicht                                       

Met de ketenaanpak overgewicht en obesitas willen we zorgen dat er een sluitende keten van begeleiding, ondersteuning en zorg is, met als doel te komen tot een duurzame oplossing voor kind en gezin in het bereiken van een gezond gewicht en het behouden daarvan. We zorgen er niet alleen voor dat het kind én zijn of haar gezin goede begeleiding en zorg krijgen, maar ook dat de betrokken zorgprofessionals zo goed mogelijk samenwerken en afstemmen. Dit doen we op basis van het basismodel van het landelijke proeftuinenproject ‘Integrale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’. Bekijk hier het basismodel van Care for Obesity.

Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere                              

In oktober 2017 hebben acht partners het Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere ondertekend. In dit Pact geven alle betrokken partijen aan dat het aanpakken van (dreigend) overgewicht en obesitas bij kinderen prioriteit heeft. De partijen streven ernaar om naast preventie een sluitende keten van signalering, ondersteuning en zorg te bieden, waarin kinderen met (ernstig) overgewicht in zicht blijven. Zij staan achter de gezamenlijke inzet op het implementeren van het basismodel van het landelijke proeftuinenproject Integrale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. De gemeente Almere, DeKinderkliniek, De Schoor, GGD Flevoland, JGZ Almere, ROSAlmere, Sociale wijkteams Almere en Zorggroep Almere hebben het Pact als eerste ondertekend. Andere direct betrokkenen uit zowel het sociaal- en zorgdomein in Almere Buiten worden uitgenodigd om het Pact tussentijds mede te ondertekenen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief Aanpak Gezond Gewicht Almere